Tillgänglighetspolicy

Vårt tillgänglighetsåtagande för tjänsten

På ePress bryr vi oss om våra prenumeranter. Oavsett om du använder hjälpmedel som skärmläsare, förstoringsglas, röstigenkänningsprogram eller tangentbordsteknik eller om du har andra tillgänglighetsbehov, tycker vi att alla våra prenumeranter ska kunna använda vår tjänst på webben och i mobilen. Eftersom vi hyllar mångfald och tillgänglighet i all vår verksamhet är det vår mission att göra ePress till ett alternativ för fritidsläsning för alla individer.

Hur når vi våra mål?

Vi ställer höga krav på tillgängligheten i våra onlinetjänster och strävar efter att följa alla lagar och anvisningar. Våra professionella team brinner för att ge bästa möjliga användarupplevelse på våra webbplatser och våra mobilsidor, och vi samarbetar med intressebevakningsgrupper, branschpartner och leverantörer för att identifiera områden som behöver förbättras.

Riktlinjerna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 Level AA är en internationell standard och ett verktyg för bedömning av tillgänglighet på webben. Vi strävar efter att uppfylla dessa riktlinjer och testar regelbundet vår webbplats för att säkerställa att kraven efterlevs. Tillgänglighet och inkluderande design är en integrerad del av allt vårt digitala arbete: projektplanering, genomförande och förbättringar av webbplatsen utifrån kundernas feedback.  Vi samarbetar med påverkansgrupper och tillgänglighets- och användbarhetsexperter för att se till att våra webbplatser fungerar på rätt sätt. Vi lär oss hela tiden. Vi lär oss av allt vi gör, och vi strävar ständigt efter att förbättra vår prestanda, snabbhet och tillgänglighet.

Åtgärder för att förbättra tillgängligheten

Vi fokuserar särskilt på följande områden för att säkerställa att våra webbplatser och mobilsidor ska vara så enkla som möjligt att använda för alla prenumeranter:

Webbplatsens struktur: Vi försöker använda lämpliga rubriker, förteckningar, stycken och andra layoutfunktioner på webbplatsen epress.fi och i apparna så att prenumeranterna kan förstå innehållet och navigera lättare med hjälpmedelsteknik.

Alternativtext: Människor som inte ser bilderna eller hör ljudet kan behöva någon form av alternativ presentation för att kunna interagera med webbplatserna. Vi försöker se till att våra bilder och multimedia är fullt tillgängliga genom alternativ text, bildtexter och transkriptioner.

Fullständig användning av tangentbordet: Vi försöker se till att allt vi bygger kan nås med hjälp av tangentbordet.

Webbplatsens enhetlighet: Vi strävar efter att bygga vår webbplats och våra mobilsidor på ett enhetligt sätt. När du förstått principen för navigering på webbplatsen är vårt mål att du ska kunna använda både webbplatsen och mobilsidorna på ett enhetligt sätt.

Behöver du hjälp eller vill du ge feedback?

Skicka feedback till oss: om du gillar epress.fi och mobilsidorna eller om du har några problem, låt oss veta det.

Skicka ett e-postmeddelande till: info@epress.fi

W3C Web Accessibility Initiative (WAI) Resurser, strategier och riktlinjer för att göra webben fullt tillgänglig för alla.